Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieIZOMETRIC Piping Academy,s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieNámestie slobody 1, 09301 Vranov nad Topľou
Názov vzdelávacieho programuOdborná príprava na výkon činnosti potrubára v energetickom priemysle
Názov moduluRozšírené znalosti izometrického výkresu a nastavovania potrubných spojov
Celkový rozsah96,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3632/2019/77/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby pracujúce alebo so záujmom pracovať ako potrubár v energetickom priemysle
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda čítanie izometrického výkresu. Pozná izometrické skratky materiálu. Je oboznámený s materiálom, s ktorým sa počas svojej praxe bude stretávať. Ovláda princípy obrábania materiálu ako napr. úkosovanie a výroba nápichu. Je oboznámený s prípravou materiálu pre zvárača. Chápe problematiku nastavovania a montáže potrubárskych spojov. Vie zostaviť potrubársku figúru pomocou izometrického výkresu. Vie diagnostikovať problém. Ovláda pracovné postupy pri montáži ventilov a prírubových spojov. Je schopný aktívne pracovať s izometrickým výkresom. Vie opracovávať materiál a pripraviť zložitejšie spoje na zváranie. Je spôsobilý na montáž prírubových spojov.
Odborný garantProf. Ing. Imrich Dufinec PhD., MBA
LektoriIng. Peter Hric , Mgr. Štefan Grec , Prof. Ing. Imrich Dufinec PhD., MBA