Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieMefisto tattoo s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieŠportová 7069/6, 919 34 Biely Kostol
Názov vzdelávacieho programuPiercing
Názov moduluPiercing
Celkový rozsah100,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3631/2019/74/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti aplikácie piercingu.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda dejiny piercingu, ovláda techniky a aplikáciu piercingu, pozná typy, módne trendy a vie ich porovnať so súčasnosťou. Ovláda základy hygieny, dezinfekcie, sterilizácie, starostlivosť o piercing a vie ich využiť pri vykonávaní piercingu. Ovláda prácu s nástrojmi, je schopný realizovať piercing, vybrať správnu hrúbku ihly. Je schopný vpracovávať zdravotne nezávadné cudzorodé látky, kovové predmety a iné materiály do kože pomocou sterilných nástrojov a špeciálnych prístrojov alebo pomôcok na jednorázové použitie. Získa teoretické vedomosti o štruktúre kože, anatómii ľudského tela, pozná zásady udržiavania hygieny, dezinfekcie, sterilizácie, indikácie a kontraindikácie spojené s piercingom. Ovláda zásady prvej pomoci, má vedomosti o hojení čerstvého piercingu, ovláda starostlivosť o piercing pred a po prepichu. Je schopný využiť postupy pri vykonávaní piercingu.
Odborný garant Peter Dojčák
Lektori Peter Dojčák