Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieMefisto tattoo s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieŠportová 7069/6, 919 34 Biely Kostol
Názov vzdelávacieho programuTetovanie
Názov moduluTetovanie
Celkový rozsah100,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3631/2019/74/2
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti tetovania.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda históriu tetovania, techniku tetovania, miešanie farieb, teóriu farieb a estetiku. OVláda nastavenie strojčeka a techniky servisu, výber správnej hrúbky ihly. Je schopný realizovať dekoratívne výkony na zdravej ľudskej koži s cieľom estetickej úpravy jej vzhľadu. Je schopný vpracovávať zdravotne nezávadné cudzorodé látky ako pigmenty, kovové predmety a iné materiály do kože pomocou sterilných nástrojov a špeciálnych prístrojov alebo pomôcok na jednorázové použitie. Získa teoretické vedomosti o štruktúre kože, anatómii ľudského tela, ovláda zásady hygieny, dezinfekcie, sterilizácie, pozná indikácie a kontraindikácie spojené s tetovaním. Ovláda zásady prvej pomoci, získa vedomosti o hojení čerstvého tetovania, ovláda postupy starostlivosti o pokožku pred a po tetovaní.
Odborný garant Peter Dojčák
Lektori Peter Dojčák