Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
Adresa vzdelávacej inštitúcieŠustekova 3613/16, 851 04 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuInštalácia fotovoltických systémov a slnečných tepelných systémov
Názov moduluInštalácia fotovoltických systémov
Celkový rozsah28,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3358/2019/65/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti inštalácie fotovoltických systémov a osoby so záujmom získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná základné pojmy z oblasti fotovoltiky, jednotlivé fázy projektu a projekčnej realizácie, zásady optimálnej inštalácie fotovoltického zdroja, potrebnú legislatívu pre realizácie FVE.Vie vypočítať a stanoviť vhodnú inštaláciu pre podmienky klienta, ovláda dostupné softvérové nástroje pre tieto výpočty. Ovláda prácu so základnými technikami a metódami detailného plánovania projektu. Je schopný samostatne realizovať fotovoltické zdroje elektriny, spracovať dokumentáciu potrebnú pre pripojenie takéhoto zdroja do elektrickej a distribučnej sústavy, zaškoliť budúceho používateľa FVE do jej základnej obsluhy.
Odborný garantIng. Pavel Šimon CSc.
Lektoridoc., Ing. Peter Tauš PhD., Ing. Alfréd Gottas , Ing. Ján Tomčiak , Ing. Pavel Šimon CSc., Mgr. Marian Ježo