Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieÚstav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r. o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieErnestova bašta 5773/2, 940 62 Nové Zámky
Názov vzdelávacieho programuZáklady forenzného psychologického posudzovania
Názov moduluZáklady forenzného psychologického posudzovania
Celkový rozsah12,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3369/2019/68/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaPsychológovia so záujmom o rozšírenie odborných vedomostí z oblasti forenznej psychológie.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná základné princípy a vybrané metódy forenzného psychologického posudzovania.
Odborný garantProf.PhDr. Anton Heretik PhD.
LektoriPhDr. Robert Máthé PhD., Prof.PhDr. Anton Heretik PhD.