Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieInštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Adresa vzdelávacej inštitúcieCesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice
Názov vzdelávacieho programuPrevencia chorôb kopýt a paznechtov u koní, hovädzieho dobytka a ošípaných
Názov moduluPaznechtár
Celkový rozsah40,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1570/2019/76/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby pracujúce v poľnohospodárstve, ktoré sa zaoberajú chovom, ošetrovaním a starostlivosťou o zdravie hospodárskych zvierat so záujmom pracovať v prevencii ortopedických chorôb ako preventívneho zákroku, ktorý pozitívne v celom komplexe vplýva na zdravie a úžitkovosť zvierat.
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda úpravy prerastenej rohoviny na zdravom paznechte a základné ošetrenie chorého paznechtu. Získa zručnosti pri fixácii končatín hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných. Vie posúdiť pravidelné a nepravidelné postoje vrátane pravidelných a nepravidelných a patologických paznechtov a paprčiek. V spolupráci s ďalšími odborníkmi je schopný zaezpečiť prevenciu ortopedických chorôb na prste končatiny.
Odborný garantprof.MVDr. Valent Ledecký CSc.
LektoriMVDr. Miroslav Orság CSc., prof.MVDr. Valent Ledecký CSc.