Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieKTT, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieBratislavská 86, 917 01 Trnava
Názov vzdelávacieho programuKachliar
Názov moduluKachliar
Celkový rozsah500,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3626/2019/46/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaZáujemcovia o získanie odborných vedomostí a zručnosti potrebné pre stavbu, rekonštrukciu, opravu a údržbu klasických aj moderných keramických kachlí, pecí, kozubov, sporákov a ostatných lokálnych vykurovacích telies.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu vie organizovať stavbu, samostatne pracovať pri stavbe, rekonštrukciách, opravách a údržbe klasických aj moderných keramických kachlí, pecí, kozubov, sporákov a ostatných lokálnych vykurovacích telies. Ovláda stavbu kozubov s otvoreným ohniskom, s kozubovými vložkami a uzavretými ohniskami, pozná spôsoby správneho používania lokálnych vykurovacích telies vrátane ich údržby a pripájania ku komínovým telesám a pravidla kúrenia v nich. Ovláda základné betonárske, maliarske a murárske práce, ručné opracovanie dreva, kovov, plastov, sadrokartónu a žiaruvzdorných materiálov, montáž aj rozoberanie viacvrstvových komínov, navrhovanie rozsahu prác aj ich časovú následnosť, vykonáva súvisiace zámočnícke a štukatérske práce.
Odborný garant Martin Vilček
Lektori Martin Vilček