Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuZáklady agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Názov moduluPozemkové úpravy
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/59/2
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaZačínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby so záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa poznatky o problematike rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, vývoji a súčasnom stave pozemkových úprav na Slovensku. Porozumie procesu pozemkových úprav a ovláda jednoduché pozemkové úpravy. Osvojí si všeobecné zásady funkčného usporiadania územia a pozná krajinárske aspekty projektovania pozemkových úprav. Ovláda postupy realizácie pozemkových úprav.
Odborný garantdoc. Ing. Zlatica Muchová PhD.
LektoriIng. Jozef Halva PhD., Ing. Ľubomír Konc PhD., Ing. Marcel Kliment PhD.