Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuZáklady agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Názov moduluPozemkové úpravy
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/59/2
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaZačínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby so záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa poznatky o problematike rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, vývoji a súčasnom stave pozemkových úprav na Slovensku. Porozumie procesu pozemkových úprav a ovláda jednoduché pozemkové úpravy. Osvojí si všeobecné zásady funkčného usporiadania územia a pozná krajinárske aspekty projektovania pozemkových úprav. Ovláda postupy realizácie pozemkových úprav.
Odborný garantdoc. Ing. Zlatica Muchová PhD.
Lektoridoc. Ing. Alena Andrejiová PhD., doc. Ing. Oleg Paulen PhD., doc. Ing. Slavko Bernáth PhD., doc. Ing. Štefan Ailer PhD., doc. Ing. Zlatica Muchová PhD., Ing. Eduard Pintér PhD., Ing. Ivana Mezeyová PhD., Ing. Ján Mezey PhD., Ing. Marcel Golian PhD., Ing. Miroslav Šlosár PhD.