Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuZáklady agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Názov moduluPoľnohospodárska a výrobná technika pre prvovýrobu a spracovanie poľnohospodárskych produktov
Celkový rozsah24,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/59/2
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaZačínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby so záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa poznatky o konštrukcii a riadení poľnohospodárskej techniky, porozumie novým trendom v konštrukcii techniky pre chov zvierat. Ovláda postupy spracovania produktov pre bioenergetiku a osvojí si poznatky o nových trendoch vo výrobnej technike pre spracovanie poľnohospodárskych produktov a pre spracovanie živočíšnych produktov. Porozumie princípom a postupom presného poľnohospodárstva.
Odborný garantprof. Ing. Roman Gálik PhD.
Lektoridoc. Ing. Jozef Ďuďák CSc., doc. Ing. Jozef Jobággy PhD., doc. Ing. Juraj Maga Dr., doc. Ing. Marek Angelovič PhD., doc. Ing. Viera Kažimírová PhD., Ing. Koloman Krištof PhD., Ing. Miroslav Macák PhD., Ing. Oľga Urbanovičová PhD., Ing. Štefan Boďo PhD., Ing. Tomáš Holota PhD., prof. Ing. Roman Gálik PhD., prof. Ing. Vladimír Rataj PhD.