Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuZáklady agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Názov moduluZáklady spracovania a výroby produktov z obilnín, mäsa, mlieka, zeleniny a ovocia
Celkový rozsah40,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/59/2
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaZačínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby so záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná základy a zásady spracovania a výroby produktov z obilnín, získa teoretické vedomosti a praktické skúsenosti z problematiky hodnotenia a spracovania obilnín. Osvojí si základy spracovania a technologické postupy výroby produktov z ovocia a zeleniny. Ovláda postup výroby ovocných, zeleninových, hroznových štiav a ich kombinácií, osvojí si poznatky o využití a spracovaní aromatických bylín za účelom fortifikácie štiav, pozná základné charakteristiky a využitie štiav a nápojov. Získa poznatky o spracovaní a výrobe produktov z mäsa a mlieka, ovláda základy technológie výroby rôznych typov mliečnych výrobkov. Porozumie problematike potravinovej bezpečnosti a kvality potravín.
Odborný garantprof. Ing. Jozef Golian Dr.
Lektoridoc. Ing. Marek Bobko PhD., doc. Ing. Margita Čanigová CSc., doc. Ing. Simona Kunová PhD., doc. Ing. Tatiana Bojňanská CSc., Ing. Andrea Mendelová PhD., Ing. Eva Ivanišová PhD., Ing. Marián Tokár PhD., Ing. Miroslav Kročko PhD., Ing. Peter Czako PhD., Ing. Viera Ducková PhD., prof. Ing. Jozef Golian Dr., RNDr. Atilla Kántor PhD.