Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuZáklady agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Názov moduluZáklady špecializovanej živočíšnej a rastlinnej výroby
Celkový rozsah32,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/59/2
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaZačínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby so záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná štruktúru živočíšnej a rastlinnej výroby, osobitosti systémov pestovania plodín a chovu hospodárskych zvierat. Ovláda technológie chovu a kŕmenia, technológie pestovania obilnín, okopanín, strukovín a olejnín, špeciálnych plodín a rastlín, zeleniny a húb. Získa poznatky o súčasnom stave a trendoch a inovatívnych možnostiach využitia produktov prvovýroby v spracovateľskom priemysle. Osvojí si najnovšie zásady chovateľských a pestovateľských technológií. Získa poznatky o zakladaní sadov a vinohradov a o základných technológiách produkcie ovocia. Porozumie možnostiam aplikácie získaných poznatkov v agroturizme.
Odborný garantprof. Ing. Milan Šimko PhD.
Lektoridoc. Ing. Branislav Gálik PhD., doc. Ing. Eva Candráková PhD., doc. Ing. Miroslav Juráček PhD., doc.Ing. Henrieta Arpášová PhD., Ing. Dávid Ernst PhD., prof. Ing. Daniel Bíro PhD., prof. Ing. Milan Šimko PhD.