Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuPodpora rozvoja vidieka
Názov moduluKomunitné plánovanie
Celkový rozsah20,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/59/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom o problematiku komunitného plánovania, miestni a regionálni rozvojoví aktéri pôsobiaci vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa vedomosti z oblasti komunitného plánovania, pozná princípy komunitného plánovania, získa zručnosti facilitácie a dokáže získané vedomosti a zručnosti využiť pri príprave, monitorovaní a hodnotení komunitného plánu.
Odborný garantIng. Marcela Chreneková PhD.
LektoriIng. Barbora Babjaková PhD., Ing. Marcela Chreneková PhD., Ing. Mária Filipová , PaedDr. Michal Smetanka