Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuPodpora rozvoja vidieka
Názov moduluSociálny rozvoj vidieka
Celkový rozsah20,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/59/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom o problematiku rozvoja vidieka s dôrazom na sociálny rozvoj, miestni a regionálni rozvojoví aktéri pôsobiaci vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa vedomosti z oblasti sociálnej politiky a jej nástrojov, strategického plánovania rozvoja na lokálnej úrovni, vie identifikovať sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja a dokáže tieto vedomosti využiť v sociálno-ekonomickom rozvoji vidieka.
Odborný garantIng. Marcela Chreneková PhD.
Lektoridoc. Ing. Jana Jarábková PhD., doc. Ing. Mária Fáziková CSc., doc.Ing. Mgr. Danka Moravčíková PhD., Ing. Marcela Chreneková PhD., Ing. Mária Filipová , Ing. Marián Hamada PhD., Ing. Silvia Jacková PhD., PaedDr. Michal Smetanka , PhDr. Vladimír Ledecký , prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová CSc.