Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuPodpora rozvoja vidieka
Názov moduluPredaj z dvora
Celkový rozsah10,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/59/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom o problematiku predaja z dvora, fyzické osoby – podnikatelia i nepodnikatelia, samostatne hospodári roľníci, právnické osoby, zástupcovia verejného a neziskového sektora.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa vedomosti o systéme predaja z dvora. Dokáže sa orientovať v platnej legislatíve upravujúcej problematiku predaja z dvora, v existujúcich podporných nástrojoch a možnostiach realizácie predaja z dvora v praxi.
Odborný garantdoc. Ing. Jana Jarábková PhD.
Lektori Zuzana Homolová , doc. Ing. Jana Jarábková PhD.