Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuPodpora rozvoja vidieka
Názov moduluAko plánovať rozvoj obce
Celkový rozsah12,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/59/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom o problematiku strategického plánovania na úrovni obcí, starostovia a poslanci obecných zastupiteľstiev, zamestnanci obecných a mestských úradov, osoby pôsobiace v občianskych združeniach, konzultačných, poradenských a rozvojových agentúrach.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa vedomosti v oblasti strategického plánovania na lokálnej úrovni, dokáže sa orientovať v platnej legislatíve, strategicky plánovať ďalší rozvoj obce a vyhodnotiť úspešnosť strategického plánu.
Odborný garantdoc. Ing. Mária Fáziková CSc.
Lektoridoc. Ing. Mária Fáziková CSc., Ing. Barbora Babjaková PhD., Ing. Katarína Melichová PhD., Ing. Marcela Chreneková PhD.