Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuPodpora rozvoja vidieka
Názov moduluManažment územného rozvoja
Celkový rozsah32,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/59/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať v oblasti manažmentu územného rozvoja, ktoré pôsobia vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore, starostovia a poslanci obecných zastupiteľstiev, zamestnanci obecných a mestských úradov, osoby pôsobiace v občianskych združeniach, konzultačných, poradenských a rozvojových agentúrach.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa vedomosti v oblasti realizácie postupov, procedúr a prístupov k územnému plánovaniu a tvorby krajiny, dokáže sa cieľavedome podieľať na príprave a realizácii sprístupňovania nových stavebných a investičných fondov v rámci územia, dokáže vyhodnocovať ekonomickú a investičnú rentabilitu rozvojových projektov v rámci územia obce.
Odborný garantIng. Martin Mariš PhD.
Lektoridoc. Ing. Roberta Štěpánková PhD., doc. Ing. Zlatica Muchová PhD., Ing. Martin Mariš PhD., Ing. Peter Jiříček PhD., Ing. Peter Mariš , Mgr. Marián Kotrla PhD.