Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieVaV Akademy PLUS, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieHlavná 50, 080 01 Prešov
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluPersonalistika a mzdové účtovníctvo
Celkový rozsah65,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3371/2019/53/6
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná ustanovenia a princípy uvedené v zákone o účtovníctve, zákonníku práce a súvisiacich predpisoch, zásady vedenia a účtovania miezd. Vie vypracovať interné doklady v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Je zručný v komplexnom spracovaní mzdovej agendy, registračných a oznamovacích povinností, vypracovaní prehľadov a ostatných tlačív v oblasti personálnej agendy.
Odborný garantIng. Jaroslav Výboštek PhD.
Lektori Marta Weberová , Bc. Marianna Marečková , Ing. Daniela Cambálová , Ing. Jana Kubínová , Ing. Monika Labancová , Ing. Renáta Bartková Hudačková , Ing. Dagmar Šišková , Ing. Erika Mareková , Ing. Jana Tomečková , Ing. Jaroslav Výboštek PhD., Ing. Klaudia Kolečániová , Ing. Mgr. Ivica Jurčíková , Ing. Milan Cibulka , Ing. Miroslava Kučeríková , Ing. Monika Šagátová , Ing. Zuzana Nováková , Mgr. Jana Straková , Mgr. Ľubica Sýkorová , Mgr. Monika Výbošteková