Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSúkromná škola úžitkového výtvarníctva
Adresa vzdelávacej inštitúcieP. Križku 390/4, 967 01 Kremnica
Názov vzdelávacieho programuUmelecko-remeselná výroba hračiek a bytových doplnkov
Názov moduluMechanická hračka – návrh a výroba
Celkový rozsah150,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3629/2019/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti tvorby hračiek.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie navrhnúť a zhotoviť drevenú mechanickú hračku. Ovláda špecifiká výtvarného jazyka pri vecných štúdiách, postupy výtvarnej štylizácie a abstrakcie vedúce k vlastnému výtvarnému výrazu. Vie navrhnúť vlastnú mechanickú hračku s uplatnením jednoduchého mechanického princípu, s ohľadom na funkčné, estetické, ergonomické a technologické hľadisko, pri rešpektovaní materiálu, proporčných zákonitostí a výtvarných výrazových možností. Vie zhotoviť technický výkres, pripraviť materiál pílením a hobľovaním a následne zhotoviť finálny produkt. Dokáže používať drevoobrábacie stroje a nástroje a možnosti povrchovej úpravy.
Odborný garantMgr.art. Andrea Rolková
LektoriMgr.art. Andrea Rolková