Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSúkromná škola úžitkového výtvarníctva
Adresa vzdelávacej inštitúcieP. Križku 390/4, 967 01 Kremnica
Názov vzdelávacieho programuUmelecko-remeselná výroba hračiek a bytových doplnkov
Názov moduluDrevená dekorácia – návrh a výroba
Celkový rozsah75,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3629/2019/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre tvorbu hračiek a dekoratívnych predmetov
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda špecifiká výtvarného jazyka pri vecných štúdiách, postupy výtvarnej štylizácie a abstrakcie vedúce k vlastnému výtvarnému výrazu. Vie nakresliť technický výkres svojho návrhu. Vie vybrať správny materiál a pripraviť ho pílením, hobľovaním. Vie zhotoviť jednoduchý drevený dekoratívny predmet podľa vlastného návrhu, jednoduchými drevoobrábacími nástrojmi a postupmi. Pozná možnosti povrchovej úpravy dreva.
Odborný garantMgr.art. Andrea Rolková
LektoriMgr.art. Andrea Rolková