Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSúkromná škola úžitkového výtvarníctva
Adresa vzdelávacej inštitúcieP. Križku 390/4, 967 01 Kremnica
Názov vzdelávacieho programuDizajn a výroba šperku
Názov moduluFiligrán a granulácia
Celkový rozsah75,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3629/2019/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo
Profil absolventaAbsolvent modulu získa praktickú zručnosť v rámci postupov pri tradičnej výrobe šperkov s filigránom a granuláciou. Pozná postup prípravy materiálu a vie zvoliť správny typ a formu materiálu pre danú výrobu. Získa vedomosti o historických artefaktoch s použitím tradičných techník filigránu a granulácie a je schopný ich následnej aplikácie vo výrobnom procese.
Odborný garantMgr.art. Michaela Kollár Danková
LektoriMgr.art. Michaela Kollár Danková