Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSúkromná škola úžitkového výtvarníctva
Adresa vzdelávacej inštitúcieP. Križku 390/4, 967 01 Kremnica
Názov vzdelávacieho programuDizajn a výroba šperku
Názov moduluŠperk s kameňom
Celkový rozsah150,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3629/2019/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo
Profil absolventaAbsolvent modulu získa cit pre estetickú aplikáciu kameňa do šperku. Ovláda základné výrobné techniky pre osádzanie drahých kameňov. Vie zvoliť správny typ obruby a techniky osádzania pre daný drahý kameň, osadenia iného nekovového materiálu.
Odborný garantMgr.art. Michaela Kollár Danková
LektoriMgr.art. Michaela Kollár Danková