Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSúkromná škola úžitkového výtvarníctva
Adresa vzdelávacej inštitúcieP. Križku 390/4, 967 01 Kremnica
Názov vzdelávacieho programuUmelecké kováčstvo
Názov moduluReštaurovanie kovu a povrchové úpravy
Celkový rozsah75,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3629/2019/58/2
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná spôsoby čistenia a stabilizácie povrchov ocele a zliatin medi, možnosti prípravy povrchu pred povrchovou úpravou, druhy chemických povrchových úprav a pokovovania. Ovláda spôsoby mechanického a chemického čistenia povrchu, možnosti vytvorenia ochrannej oxidačnej vrstvy. Vie mechanicky a chemicky očistiť, odmastniť a pripraviť povrch pred povrchovou úpravou, vie si zvoliť vyhovujúci spôsob povrchovej úpravy a realizovať chemické povrchové úpravy na oceli a zliatinách medi.
Odborný garantMgr. Juraj Cinkanič
LektoriMgr. Juraj Cinkanič