Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSúkromná škola úžitkového výtvarníctva
Adresa vzdelávacej inštitúcieP. Križku 390/4, 967 01 Kremnica
Názov vzdelávacieho programuUmelecké kováčstvo
Názov moduluTepanie nízkych a vysokých reliéfov
Celkový rozsah150,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3629/2019/58/2
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná materiály vhodné na tepanie, možnosti tepelného spracovania, spôsoby voľného tepania a tepania do foriem. Ovláda celí technologický postup výroby formy, žíhania materiálu a samotného tepania. Vie vytvárať dekoratívne tepané prvky, používať šablóny, vyrobiť formu a vytepať reliéf.
Odborný garantMgr. Juraj Cinkanič
LektoriMgr. Juraj Cinkanič