Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSúkromná škola úžitkového výtvarníctva
Adresa vzdelávacej inštitúcieP. Križku 390/4, 967 01 Kremnica
Názov vzdelávacieho programuUmelecké kováčstvo
Názov moduluDizajn kováčskych výrobkov
Celkový rozsah75,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3629/2019/58/2
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná problematiku navrhovania, slohové rozdiely a špecifikácie dekoračných prvkov jednotlivých obdobiach. Ovláda základné princípy umelecko-remeselnej tvorby a špecifické postupy výpočtov a meraní pri zhotovovaní technickej dokumentácie kováčskych výrobkov. Vie si vytvoriť a pripraviť výtvarnú a technickú dokumentáciu a poľa nej naplánovať výrobu.
Odborný garantMgr. Juraj Cinkanič
LektoriMgr. Juraj Cinkanič