Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSoňa Greksáková – ŠÍP
Adresa vzdelávacej inštitúcieDivadelná 5, 036 01 Martin
Názov vzdelávacieho programuSprievodca cestovného ruchu
Názov moduluSprievodca cestovného ruchu
Celkový rozsah300,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3038/2019/38/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pôsobiť ako sprievodcovia cestovného ruchu
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu je pripravený sprevádzať skupiny alebo individuálnych návštevníkov po prírodných a umelo vytvorených zaujímavostiach územia. Je schopný poskytnúť výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve ako aj o okolitom prostredí a o všetkých významných stránkach života navštíveného územia. Pozná zdravotné a bezpečnostné predpisy, poplatky a požiadavky na poistenie. Získa všeobecný prehľad o histórii, geografii, kultúre a umení. Pozná právny a politický systém Európskej únie. Získa podnikateľské vedomosti a zručnosti, pozná pracovné a legislatívne podmienky týkajúce sa svojej profesie. Ovláda sprievodcovské techniky a zručnosti a vie ich prakticky uplatňovať pri predvádzaní na odborných exkurziách, zájazdoch, miestnych prehliadkach, peších túrach, návštevách múzeí a galérií. Je pripravený na výkon sprievodcovskej činnosti.
Odborný garant Soňa Greksáková
Lektori Dagmar Šimová RNDr., Marek Štancel Bc., Marián Mikulka PaedDr., Soňa Greksáková , Ing. Oľga Kollová , Ing. Jarmila Molnárová , Ing. Lenka Albertová , PhDr., Mgr Jarmila Záborská - Kurhajcová