Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúciePhDr. Anežka Čižmárová – Inštitút vzdelávania
Adresa vzdelávacej inštitúcieKurská 3, 040 22 Košice
Názov vzdelávacieho programuČašník, servírka
Názov moduluČašník, servírka
Celkový rozsah500,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1336/2019/36/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti pre výkon činnosti čašník, servírka.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, osobnej a prevádzkovej hygieny, základné ekonomické a právne normy týkajúce sa prevádzky spoločného stravovania. Ovláda práce spojené so stolovaním, povinnosti obsluhujúceho, gastronomické pravidlá, systémy a spôsoby obsluhy, zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov, technologické postupy prípravy jedál, prípravu teplých, studených a čapovaných nápojov. Je schopný uplatňovať princípy spoločenského správania a dodržiavať etické zásady pri komunikácii so zákazníkmi a spolupracovníkmi.
Odborný garant Jozef Csorosz
Lektori Eva Šavlíková , Jozef Csorosz , Ing. Jana Lenártová , PhDr Anežka Čižmárová