Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieAkadémia vzdelávania Tatry s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieUl.1. mája 697/26, 03101 Liptovský Mikuláš
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluMzdové účtovníctvo
Celkový rozsah40,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3360/2019/49/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva
Profil absolventaAbsolvent modulu získa odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti mzdového účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením mzdového účtovníctva. Ovláda základy pracovnoprávnych vzťahov, komplexné spracovanie mzdovej agendy a vie zostaviť daňové priznanie zo závislej činnosti. Pozná pracovnoprávne vzťahy. Má vedomosti o pracovnom pomere, dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, mzde a náhrade mzdy, zdravotnom poistení, sociálnom poistení a dávkových vzťahoch. Je samostatne schopný účtovať bežné účtovné mzdové operácie, ovláda výpočet miezd, účtovanie miezd, spracovanie a evidenciu mzdovej agendy, vedenie personálnej agendy.
Odborný garantMgr. Marcela Jašková
LektoriIng. Alena Židová , Ing. Anna Prochotská , Ing. Iveta Račeková , Ing. Ľudmila Pankovčinová , Ing. Tatiana Marečáková , Ing. Ľuboslava Bálintová , Mgr. Marcela Jašková