Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieAkadémia vzdelávania Tatry s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieUl.1. mája 697/26, 03101 Liptovský Mikuláš
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluPodvojné účtovníctvo
Celkový rozsah120,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3360/2019/49/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením podvojného účtovníctva. Ovláda samostatné účtovanie bežných účtovných operácií, ako sú pokladničné doklady, faktúry, bankové doklady, interné doklady. Pozná ustanovenia a princípy uvedené v zákone o účtovníctve, pozná postupy účtovania a rámcovej účtovnej osnovy v sústave podvojného účtovníctva a ovláda súvisiacu legislatívu. Ovláda sústavu účtov v sústave podvojného účtovníctva, pravidlá účtovania, syntetickú evidenciu a analytickú evidenciu. Vie oceňovať v účtovníctve. Ovláda samostatné účtovanie bežných účtovných operácií.
Odborný garantMgr. Marcela Jašková
LektoriIng. Alena Židová , Ing. Anna Prochotská , Ing. Iveta Račeková , Ing. Ľudmila Pankovčinová , Ing. Tatiana Marečáková , Ing. Ľuboslava Bálintová , Mgr. Marcela Jašková