Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieVzdelávacia akadémia J.A.Komenského, V.A.J.A.K., s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieNám.SNP 9, 911 01 Trenčín
Názov vzdelávacieho programuSpráva registratúry organizácie
Názov moduluSpráva registratúry organizácie
Celkový rozsah60,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1787/2019/45/2
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti správy registratúry organizácie.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná predpisy týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a vyraďovania dokumentov. Vie vykonávať odborného práce súvisiace so správou registratúry, vypracovávať registratúrne poriadky a plány, vykonávať vyraďovanie záznamov všetkých druhov a starať sa o registratúru organizácii, ako aj vykonávať práce pracovníka špecializovaného právneho subjektu na úschovu záznamov nearchívneho charakteru.
Odborný garantPhDr. Veronika Nováková PhD.
LektoriPhDr. Veronika Nováková PhD.