Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuAgroenergetika v životnom prostredí
Názov moduluEnergetické zdroje v systéme obehového hospodárstva
Celkový rozsah10,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/33/1
Dátum vydania potvrdenia22. 2. 2019
Cieľová skupinaOsoby z prostredia výrobcov a distribútorov energetických nosičov, výrobcov biomasy a biopalív, zamestnancov útvarov životného prostredia, starostov obcí a ďalšie osoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti environmentálnych technológií a obehového hospodárstva.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa poznatky o obehovom hospodárstve a princípoch jeho realizácie v sústave uzavretého energetického cyklu. Pozná bezodpadové technológie v energetike. Ovláda princípy tvorby a fungovania energetických parkov v obciach. Dokáže spolupracovať s podnikateľskými subjektmi, poľnohospodárskymi družstvami, farmármi a záujmovými združeniami. Je spôsobilý vykonávať pracovné činnosti v oblasti agroenergetiky a realizácie obehového hospodárstva.
Odborný garantprof. Ing. Ján Gaduš PhD.
LektoriIng. Tomáš Giertl PhD., Mgr. Marián Kotrla PhD., prof. Ing. Dušan Húska PhD.