Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieGemerské osvetové stredisko
Adresa vzdelávacej inštitúcieBetliarska, č. 8, 04801 Rožňava
Názov vzdelávacieho programuTradičné ľudové remeslá
Názov moduluKeramika
Celkový rozsah150,0
Číslo potvrdenia o akreditácii2100/2019/69/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom o odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon ľudových remesiel.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná históriu hrnčiarstva a keramiky, výskyt a rozšírenie výroby na Slovensku a v regióne. Ovláda keramické a hrnčiarske techniky, modelovanie hliny, glazovanie, dekorovanie hliny a točenie na kruhu. Je schopný uplatniť sa ako výrobca v oblasti ľudovej umeleckej výroby a remesiel v odvetví hrnčiarskej výroby a v akejkoľvek pracovnej pozícii, ktorá vyžaduje znalosti v oblasti keramickej tvorby.
Odborný garant Amália Holíková
Lektori Amália Holíková , Renáta Kseničová