Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieGemerské osvetové stredisko
Adresa vzdelávacej inštitúcieBetliarska, č. 8, 04801 Rožňava
Názov vzdelávacieho programuTradičné ľudové remeslá
Názov moduluPaličkovanie
Celkový rozsah108,0
Číslo potvrdenia o akreditácii2100/2019/69/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom o odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon ľudových remesiel.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa vedomosti o histórii, výskyte a využití paličkovanej čipky v Gemeri a na Slovensku. Vie rozlíšiť základné charakteristické prvky čipiek, pozná odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. Ovláda technologické postupy výroby pásikovej čipky, mnohopárovej a gemerskej čipky. Pozná využitie paličkovanej čipky v minulosti a možnosti ich uplatnenia v súčasnosti. Vie použiť vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy čipiek. Je schopný uplatniť sa ako výrobca v oblasti ľudovej umeleckej výroby a remesiel v čipkárskom odvetví.
Odborný garantMgr. Angela Czintelová
Lektori Jarmila Kálmánová , Mgr. Angela Czintelová