Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieLaboprofilak, RSP s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieOlešná 614, 023 52 Olešná
Názov vzdelávacieho programuPrípravár pre lakovnícke práce
Názov moduluPrípravár pre lakovnícke práce
Celkový rozsah140,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3588/2018/56/2
Dátum vydania potvrdenia6. 7. 2018
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti prípravára pre lakovnícke práce.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu je zručný v príprave povrchu motorového vozidla maskovaním, brúsením, tmelením, odstraňovaním starého náteru a v aplikácii podkladového materiálu. Je schopný vybrať správny technologický postup pri príprave. Vie samostatne vykonávať činnosť v autoopravárenskom priemysle ako prípravár.
Odborný garant Ladislav Bobek
Lektori Ladislav Bobek