Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieLaboprofilak, RSP s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieOlešná 614, 023 52 Olešná
Názov vzdelávacieho programuAutolakovník
Názov moduluAutolakovník
Celkový rozsah240,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3588/2018/56/1
Dátum vydania potvrdenia6. 7. 2018
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti autolakovníka.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu je schopný vykonávať práce na špecializovaných pracoviskách v autoopravárenstve. Vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, zvoliť pracovné postupy a prípravné lakovnícke práce. Dokáže zvoliť vhodné materiály na prácu a vypočítať predbežnú spotrebu materiálu. Je schopný nanášať všetky druhy lakov správne zvolenou technikou.
Odborný garant Ladislav Bobek
Lektori Ladislav Bobek