Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuArboristika v správe a údržbe zelene
Názov moduluOchrana stromov pri stavebnej činnosti
Celkový rozsah10,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2017/67/1
Dátum vydania potvrdenia26. 5. 2017
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti arboristiky - starostlivosti o stromy v sídlach a krajine.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná metódy ochrany drevín pri stavebnej činnosti. Vie aktívne spolupracovať pri plánovaní a realizácii ochrany stromov v priestore stavby.
Odborný garantprof. Ing. Viera Paganová PhD.
Lektori Tomáš Fraňo , Ing. Ján Kollár PhD., Ing. Jaroslav Kolařík PhD., Ing. Katarína Rovná PhD., Ing. Klára Šponarová , Ing. Ladislav Bakay , Ing. Marcel Raček PhD., Ing. Marcel Trnovský , Ing. Martin Kolník , Ing. Milan Krištof , Ing. Radovan Ostrovský PhD., Ing. Štefan Lančarič PhD., Mgr. Katarína Adamčíková PhD., Mgr. Marek Kobza PhD., prof. Ing. Viera Paganová PhD., prof. Ing. Petr Horáček PhD., prof.RNDr. Zuzana Jureková CSc.