Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieNárodná asociácia realitných kancelárií Slovenska, o.z.
Adresa vzdelávacej inštitúcieGalvaniho 17/C, 82104 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuRealitný maklér
Názov moduluRealitný maklér
Celkový rozsah150,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3538/2017/56/1
Dátum vydania potvrdenia26. 5. 2017
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti realitného makléra
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu získa prehľad o všetkých oblastiach realitnej činnosti ako sú realitný trh, ponuka a dopyt v realitách, stanovenie ceny, typy nehnuteľností a ich marketing. Pozná celý proces realizácie realitného obchodu podľa druhu činnosti. Ovláda platné zákony v oblasti občianskeho, obchodného, stavebného, daňového a iného práva, katastra, nadobúdania vlastníctva nehnuteľností a ich financovania s dôrazom na realitné zmluvné právo. Pozná svoje povinnosti ako povinná osoba podľa osobitných zákonov. Pozná typy sprostredkovania a zastupovania v obchode s nehnuteľnosťami. Získa adekvátne predajné a komunikačné zručnosti. Ovláda etické princípy a rozsah služieb realitných maklérov.
Odborný garantMgr. Mário Glos
Lektori Branislav Špirk , Ján Palenčár , Bc. Martina Vaško Sabolová , Bc. Stanislava Sorgerová , Doc. Ing. Naďa Antošová PhD., Doc. JUDr. Denisa Duláková Jakúbeková PhD., Doc. Mgr. Anna Lašáková PhD., Ing. Andrea Marcinová , Ing. Dagmar Bednáriková PhD. , Ing. Igor Cibulka , Ing. Karin Gronová , Ing. Martin Čapo , Ing. Zsolt Szabó , Ing. Adriena Litomerická , Ing. Iveta Hestericová , Ing. Jozef Sýkora Msc, MBA, Ing. Ľubica Hudecová PhD., Ing. Rastislav Štalmach , JUDr. Andrej Lalinský , JUDr. Odeta Poldaufová , Mgr. Alena Pažitná , Mgr. Mário Glos , Mgr. Martin Lazík , Mgr. Róbert Jakubáč PhD. , Mgr. Marek Múčka , PhDr. Pavol Lorenc , prof. Ing. Jozef Stieranka PhD.