Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSuniver, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieMatičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca
Názov vzdelávacieho programuÚČTOVNÍK
Názov moduluMzdy a personalistika
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1753/2016/39/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2016
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva.
Profil absolventaAbsolvent modulu má odborné znalosti a zručnosti zo sféry personalistiky a mzdového účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením mzdového účtovníctva na počítači. Ovláda činnosti so vznikom a ukončením pracovného pomeru, výpočet mzdy, odvodové povinnosti, archiváciu dokladov a ostatné činnosti spojené s agendou miezd a personalistiky.
Odborný garantdoc. Ing. Katarína Valášková PhD.
Lektoridoc. Ing. Katarína Valášková PhD., Mgr. Martina Zborovančíková