Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSuniver, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieMatičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca
Názov vzdelávacieho programuÚČTOVNÍK
Názov moduluJednoduché účtovníctvo
Celkový rozsah60,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1753/2016/39/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2016
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva.
Profil absolventaAbsolvent modulu má odborné znalosti a zručnosti zo sféry jednoduchého účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva na počítači. Ovláda bežné účtovné operácie z oblasti jednoduchého účtovníctva, ako aj zostavenie uzávierky v jednoduchom účtovníctve. Ovláda zákonné normy, zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve.
Odborný garantdoc. Ing. Katarína Valášková PhD.
Lektoridoc. Ing. Katarína Valášková PhD., Mgr. Martina Zborovančíková