Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuRegionálny rozvoj a marketing
Názov moduluRegionálny rozvoj a marketing
Celkový rozsah12,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2015/84/2
Dátum vydania potvrdenia30. 7. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom o problematiku územných samospráv, ich postavenie a financovanie v podmienkach trhovej ekonomiky a o problém verejnej zodpovednosti volených predstaviteľov za výkon ich kompetencií. Osoby so záujmom o problematiku kvality produktov v kontexte s budovaním a upevňovaním úspešnej značky regiónu. Osoby so záujmom o udržateľný marketing a spotrebu v dnešnej globalizovanej spotrebe a so záujmom o spravodlivý obchod a vplyv nadnárodných korporácii z pohľadu súčasných výziev sveta.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu získa reálnu predstavu o systéme financovania lokálnych samospráv, potenciálnych zdrojoch a ich použití v záujme plnenia kompetencií a o moderných metódach rozpočtovania a hospodárenia s majetkom regionálnych a lokálnych samospráv. Oboznámi sa so značkou ako nástrojom propagácie, symbolom regionálnej príslušnosti a garantom kvality. Pochopí proces tvorby značky kvality a jej zavádzanie v praxi. Získa základný prehľad z oblasti marketingu, regionálneho marketingu a marketingovej komunikácie ako aj základný prehľad o problematike udržateľného marketingu v súčasnosti. Nadobudne vedomosti o fungovaní koncepcie fair trade a o produktoch vyrábaných pod touto značkou.
Odborný garantprof.Dr. Ing. Elena Horská
Lektoridoc. Ing. Jana Jarábková PhD., Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Johana Paluchová PhD., prof.Dr. Ing. Elena Horská