Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuMedzinárodné podnikanie a obchod
Názov moduluMedzinárodné podnikanie a obchod
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2015/84/3
Dátum vydania potvrdenia30. 7. 2015
Cieľová skupinaOsoby zo sféry medzinárodného podnikania, celoživotného vzdelávania a medzinárodných organizácií, so záujmom rozšíriť svoje vedomosti. Osoby, ktoré majú záujem porozumieť problematike spoločenskej zodpovednosti podnikania v súčasnej ére globalizácie. Osoby so záujmom o svetovú ekonomiku a jej perspektívy v kontexte s vývojom spoločenských procesov.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pochopí svetový ekonomický vývoj a vývoj globálneho obchodu v kontexte lokálneho vývoja vo vyspelých i rozvíjajúcich sa trhoch. Je schopný formulovať stratégie pôsobenia na rozvíjajúcich sa trhoch v súlade s princípmi udržateľného podnikania a rozvoja, vzájomnej výhodnosti a rešpektovania potrieb rozvíjajúcich sa miestnych lokalít a trhov. Oboznámi sa s koncepciou spoločensky zodpovedného podnikania a pochopí dôvody na jej zavádzanie v novom globálnom prostredí. Získa vedomosti o vývoji svetovej ekonomiky a jednotlivých regiónov v podmienkach globálnej ekonomickej krízy, pochopí príčiny jej vzniku a nadobudne hlbší prehľad o postavení EÚ v tomto procese.
Odborný garantMgr. Eva Pechočiaková Svitačová PhD.
Lektoridoc. Ing. Peter Serenčéš PhD., Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová PhD., prof.Dr. Ing. Elena Horská