Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuUdržateľné poľnohospodárstvo v rozvoji vidieka
Názov moduluUdržateľné poľnohospodárstvo v rozvoji vidieka
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2015/84/5
Dátum vydania potvrdenia30. 7. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať vedomosti v oblasti udržateľného poľnohospodárstva a transformácie poľnohospodárstva v kontexte udržateľného rozvoja ako aj integrácie environmentálnych záujmov do poľnohospodárskej politiky. Osoby so záujmom o problematiku bezpečnosti potravín. Osoby zaujímajúce sa o drobné poľnohospodárstvo a farmárčenie a o aktuálne koncepty a prístupy ku chápaniu poľnohospodárstva a farmárčenia v udržateľnom rozvoji vidieka v rozvinutých i rozvojových krajinách. Osoby so záujmom o problematiku poslania a postavenia žien a mužov v rozvoji vidieka a poľnohospodárstva v súčasnej etape vývoja globálnej ekonomiky.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pochopí význam globálnych zmien a ich dopad na udržateľnú produkciu potravinových zdrojov, ako aj význam a princípy implementácie environmentálnych záujmov do poľnohospodárskej politiky z pohľadu udržateľného využívania prírodných zdrojov. Je schopný analyzovať aspekty udržateľnosti a miesto poľnohospodárstva v rozvoji vidieckeho priestoru. Získa komplexný pohľad na problematiku bezpečnosti potravín a prehľad o rôznych faktoroch a vplyvoch súvisiacich so vznikom vážnych ochorení súčasného sveta. Získa vedomosti o existujúcich modeloch lokálnych ekonomických štruktúr, drobného poľnohospodárstva a farmárčenia a je schopný posúdiť ich vhodnosť pre rôzne prostredie. Získa prehľad o problematike rodových tém a postavení žien vo vidieckom a poľnohospodárskom prostredí vo svete.
Odborný garantdoc.Ing. Mgr. Danka Moravčíková PhD.
Lektoridoc. Ing. Mária Kadlečíková CSc., doc. Ing. Milan Macák Dr., doc.Ing. Mgr. Danka Moravčíková PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová PhD.