Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluObvody FPGA - základy programovania obvodu Spartan 3
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií –FPGA obvody.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná základy obvodov FPGA a programovacieho jazyka VHDL na implementáciu jednoduchých kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Vie používať a programovať obvody FPGA v prostredí Xillinx ISE Web Pack.
Odborný garantIng. Ivan Hundák
LektoriIng. Ivan Hundák , Ing. Jaroslav Macuš