Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuLogistika
Názov moduluMateriálové toky v logistike podniku
Celkový rozsah88,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/6
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti logistiky – materiálové toky v logistike podniku.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti podnikovej a dopravnej logistiky. Ovláda metódy plánovania obstarávania, nákupu, zásobovania, distribúcie a dopravy materiálových potrieb. Pozná metódy projektovania a simuláciu výrobných procesov.
Odborný garantIng. Jana Škulaviková
LektoriIng. Jana Škulaviková , Ing. Lenka Mravcová , Mgr. Jaroslava Svrčková