Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuLogistika
Názov moduluZaloženie a vznik podniku
Celkový rozsah64,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/6
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti logistiky – založenie a vznik podniku.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa odborné a praktické vedomosti potrebné pre založenie živnostenského podnikania a podnikania v spoločnosti s ručením obmedzeným. Pozná právne normy potrebné pre podnikateľskú činnosť. Vie vypracovať podnikateľský zámer, použiť elektronický podpis.
Odborný garantIng. Lenka Mravcová
LektoriIng. Lenka Mravcová , Mgr. Jaroslava Svrčková