Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluCAD/CAM systémy – EMCO Sinumerik
Celkový rozsah42,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – programovanie CNC strojov.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa základné vedomosti a zručnosti v oblasti programovania CNC strojov a možnosti uplatniť sa lepšie na trhu práce v segmente strojárskych firiem. Vie pomenovať základné vzťažné body, pomenovať základné funkcie G,M, vytvoriť jednoduchý program. Ovláda odsimulovať vytvorený program, spustiť na stroji vytvorený program.
Odborný garantIng. Peter Hrabovský
LektoriIng. Peter Hrabovský , Ing. Janka Hlavatá