Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluZaloženie a vznik podniku
Celkový rozsah64,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – založenie a vznik podniku.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa odborné a praktické vedomosti potrebné pre založenie živnostenského podnikania a podnikania v spoločnosti s ručením obmedzeným. Pozná právne normy potrebné pre podnikateľskú činnosť. Vie vypracovať podnikateľský zámer, použiť elektronický podpis.
Odborný garantIng. Lenka Mravcová
LektoriIng. Lenka Mravcová , Mgr. Jaroslava Svrčková