Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluCisco certifikácia – základy smerovania a prepínania
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – základy smerovania a prepínania.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti pri prácach v oblasti pokročilých prepínacích technológí, ako sú VLAN siete, protokoly VTP, RSTP a 802.1q. Ovláda základné prepínacie koncepty a operácie Cisco prepínačov. Konfiguruje prepínače a smerovače. Rieši jednoduché problémy v malej prepínanej a smerovanej sieti, VLAN a inter-VLAN sieti, v protokoloch DHCP a DNS pre IPv4 a IPv6.
Odborný garantIng. Miroslav Padyšák
LektoriIng. Miroslav Padyšák , Ing., Mgr. Agáta Kubinová