Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluPHP – skriptovací jazyk
Celkový rozsah32,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – programovanie v PHP.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie písať skripty v PHP, tvoriť interaktívne formuláre, spolupracovať s databázami a využívať open source riešenia.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Martin Cvinček