Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluElektronický obchod bez nutnosti programovania
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – elektronický obchod bez nutnosti programovania.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie rýchlo a efektívne vytvoriť moderný e-shop s použitím open source systému PrestaShop.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Martin Cvinček