Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluAdobe Flash
Celkový rozsah48,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – tvorba animácií a iných aplikácií.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti z oblasti tvorby interaktívnych animovaných prvkov pre www stránky – tlačidlá, bannery a navigačné menu, vie vytvárať animácie použiteľné i mimo prostredia webu a pozná základy jazyka ActionScript.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Peter Remiš